Mới

Axio Vision

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Nhà cung cấp

Dẫn đầu con đường bằng hệ thống Trên toàn thế giới, nhẵn hiệu Carl Zeiss là bỉêu tượng cho chất lượng cao của hệ thống quang học và đổi mới thực hành. Một số nhân tố để đạt tới danh hiệu này là thái độ không khoan nhượng về chất lượng của công ty, kinh nghiệm nhiều năm, và quan trọng nhất là hợp tác chặt chẽ với người sử dụng. Kết quả là, các giải pháp thông minh được thiết kế đặc biệt theo yêu cầu của phòng thí nghiệm thông thường hay của công việc nghiên cứu. Kính hiển vi, camera và các gói phần mềm tương thích hoàn toàn và tích hợp với hệ thống chiếu hình hiệu suất cao. Một trong những yếu tố trung tâm là phần mềm AxioVision đầy sáng tạo. Toàn bộ cấu trúc của các module và khái niệm vận hành đơn giản khiến nó trở thành giải pháp lý tưởng, không chỉ cho nh\ững bước đầu tiên của bạn vào thế giới ảnh kĩ thuật số mà còn cho cả những ứng dụng yêu cầu cao. Một ứng dụng hoàn hảo trong nghiên cứu Sinh học và Vật liệu.
Sản phẩm liên quan