Mới

Hệ thống xử lý không khí bằng nước

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng

Nhà cung cấp

Hệ thống xử lý không khí bằng nước (EVAPORATIVE COOLING SYSTEMS)

Đặc điểm:
Hệ thống làm mát không khí bằng nước là biện pháp hạ nhiệt nhờ sự bố hơi nước trong không khí. Hệ thống làm mát không khí bằng nước dùng làm mát nhà ở, công trình, nhà xưởng, hội trường, nhà thi đấu, chuồng trại, nhà vườn...

Kết Cấu Bộ Trao Đổi Nhiệt Ẩm (Cooling Pad)
Hệ thống xử lý không khí bằng nước
 HỆ THỐNG LÀM MÁT CHUNG - GENERAL COOLING SYSTEMS
Hệ thống xử lý không khí bằng nước

Sơ đồ nguyên lý
 
 
Hệ thống xử lý không khí bằng nước
Bố trí bộ trao đổi nhiệt -ẩm


HỆ THỐNG LÀM MÁT KHU VỰC - ZONE COOLING SYSTEMS
                                           
Hệ thống xử lý không khí bằng nước

Bố trí miệng cấp gió 
Sản phẩm liên quan