Mới

Hệ thống xử lý khói thải cho lò truyền thống

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói
  • Thông tin khuyến mãi

Nhà cung cấp

Công nghệ và quy trình xử lý
Khí thải của lò nung gạch thủ công truyền thống mang theo bụi và hỗn hợp khí (CO, CO2, H2S, SO2, NOX…) có tính độc hại cao, làm ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh sẽ được hạn chế tối đa thông qua việc sử dụng: chụp khói, hệ thống xử lý khói thải và ống khói phát tán thích hợp vào môi trường.
Toàn bộ khói thải của lò trong quá trình nung gạch sẽ được hút và dẫn theo chụp và ống dẫn khói do chênh lệch áp suất đi vào buồng đốt (đốt khí CO) sau đó qua tháp hấp thụ và ejector, lượng khói sau xử lý được đưa ra ngoài theo ống dẫn khói.
- Khí CO: Xử lý bằng phưong pháp đốt cháy bổ sung. Mỏ đốt có thể điều chỉnh được số lượng bép đốt để điều chỉnh lưu lượng dầu phù hợp với lượng khói thải của lò.
- Khí SO2: Xử lý khói thải bằng tháp hấp thụ trong ống khói.
Sơ đồ nguyên lý của hệ thống xử lý như sau:

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý của hệ thống xử lý khói thải
 
Các thiết bị chuyên dùng trong hệ thống
TT Nội dung Đơn vị Số lượng
1 Hệ thống mái lò thu khói và ống dẫn khói inox Bộ 2
2 Thiết bị mỏ đốt dầu DO và giá đỡ (lựa chọn) Bộ 1
3 Giá đỡ tại hai vị trí giúp công tác vận hành HT 2
4 Quạt ly tâm chiếc 1
5 Tháp sủi bọt và tháp hấp thụ (lựa chọn) HT 1
6 Hệ thống ejector HT 1
7 Ống khói và neo giữ HT 1
8 Hệ thống bể chứa dung dịch HT 1
9 Bơm dung dịch Chiếc 2

Dải công suất áp dụng: cho các cặp lò tối đa đến 200 vạn/lần, phổ biến áp dụng cho 2 lò x250.000 viên/ lần.
 
Sản phẩm liên quan