Hóa chất Acetic Acid, Glacial 99,5% AR

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Nhà cung cấp

Thông số kỹ thuật

Assay

99.5%

Acetaldehyde (CH₃CHO)

≤0.05%

Residue after Evaporation

≤0.002%

Substances Reducing KMnO₄ (as HCOOH)

≤0.02%

Chloride (Cl)

≤0.001%

Sulfate (SO₄)

≤0.001%

Heavy Metals (as Pb)

≤0.0002%

For Laboratory, Research or Manufacturing Use

Sản phẩm liên quan