Hóa chất Xylene (mixture of isomers) ≥98.0%

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Nhà cung cấp

Thông số kỹ thuật

Assay (GC)

Min. 98,0%

Water (KF)

Max. 0,05%

Titrable acid (meq/g)

Max. 0,0005

Residue after evaporation

Max. 0,002%

Substances darkened by H₂SO₄

Passes test

Sulphur compounds

Max. 0,001%

Liên hệ : kinhdoanhhoangphat2@gmail.com

Sản phẩm liên quan