Hóa chất Tetrahydrofuran HPLC (≥99.7% ) VWR cho sắc ký

Giá Liên hệ

Nhà cung cấp

Thông số kỹ thuật

Assay (on anhydrous substance)

Min. 99.70 %

Water

Max. 0.1000 %

Evaporation residue

Max. 0.0005 %

Acidity

Max. 0.0005 meq/g

Transmittance (230 nm)

Min. 40.0 %

Transmittance (240 nm)

Min. 60.0 %

Transmittance (250 nm)

Min. 70.0 %

Transmittance (260 nm)

Min. 80.0 %

Transmittance (280 nm)

Min. 96.0 %

Transmittance (300 nm)

Min. 98.0 %

Conforms to BDH 15247

Passes test

Conforms to BDH 15247

Passes test

 

Liên hệ gái tốt : kinhdoanhhoangphat2@gmail.com

Sản phẩm liên quan