Mới

Isis - Multicolor FISH (mFISH):

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Nhà cung cấp

Mô tả:

- Là một mô-đun phần mềm Isis cho hệ thống hình ảnh FISH.
- Một hệ thống tích hợp-plus-thuốc thử (24 XCyte mFISH kit) giải pháp cho việc phân tích nhiễm sắc thể đa màu.
- Phần mềm mFISH phân tích các thông tin về màu sắc và xác định nguồn gốc nhiễm sắc thể của mỗi điểm ảnh cá nhân trong hình ảnh.
Sản phẩm liên quan