Mới

Máy tiện vạn năng Major 2080 (khoảng tâm 2000 mm)

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Nhà cung cấp

Máy tiện vạn năng Major 2080 (khoảng tâm 2000 mm)

Thông số kỹ thuật của máy tiện vạn năng Major 2080 (khoảng tâm 2000 mm):

Trục chính
Kiểu trục chính: camlock D1-8
Lỗ trục chính: 80 mm
Số tốc độ trục chính: 16
Dải tốc độ trục chính: 20-1600 rpm
Số bước truyền động vô cấp: 2
Phạm vi vô cấp: 16-2000 rpm
Bạc lót đầu trục chính: MT7

Ụ động
Hành trình ụ động: 180 mm
Đường kính ụ động: 75mm

Tiện ren
Số kiểu ren hệ anh: 45
Dải ren hệ anh: 2-72 (TPI) 
Số kiểu ren hệ mét: 39
Dải ren hệ mét: 0.2 -14 mm
Số kiểu ren DP: 21
Dải ren DP: 8- 44 (D P)
Số kiểu ren model: 18
Dải bước ren modul: 0.3 - 3.5 mm

Dải bước tiến
Lượng tiến dao dọc: 0.04 -1 mm 
Lượng tiến dao ngang: 0.02 - 0.5 mm 
Đồng bộ thiết bị tiêu chuẩn đi kèm

Sản phẩm liên quan