Mới

Quạt ly tâm trung áp

Giá 10 VND

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Nhà cung cấp

Quạt ly tâm trung áp :
- Công suất từ 1HP đến 200Hp
- Áp suất từ 200 đến 250mmH2O

Sản phẩm liên quan