Mới

Quạt thông gió

Giá 10 VND

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Nhà cung cấp

Quạt thông gió dùng làm thông thoáng nhà xưởng
- Kích thước : + 1380 x 1380 x 350 
+ Lưu lượng : 45.000m3/h, công suất : 1.1KW + 1220 x 1220 x 350 
+ Lưu lượng : 37.000m3/h, công suất : 0.75KW + 1060 x 1060 x 350 
+ Lưu lượng : 32.000m3/h, công suất : 0.55KW

Sản phẩm liên quan