Mới

Thiết bị lọc bụi túi vải

Giá Liên hệ

  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng

Nhà cung cấp

Thiết bị lọc bụi túi vải được sử dụng lọc bụi mùn cưa, phoi bào,hạt hoặc bột nhựa, đầu mẫu giấy, …
Đặc điểm:

Thu hồi bụi nhờ lực quán tính
Hiệu quả lọc bụi đạt trên 99%
Vật liệu bằng sắt, tole tráng kẽm hoặc inox
Diện tích vải lọc từ 5 m2 đến 100 m2 
Lưu lượng từ 500 m3/h đến 10.000 m3/h

Sản phẩm liên quan