Hướng dẫn đăng ký thành viên NGƯỜI BÁN

Hướng dẫn đăng ký thành viên NGƯỜI BÁN

Bước 1. Truy cập vào Hatex.vn nhấp chuột vào mục “Đăng ký” nằm phía góc phải menu


Bước 2.  Điền tài khoản email để xác thực thông tin

Bạn sẽ có 3 sự lựa chọn:

·        Người mua

·        Người bán

·        Cả hai

Nếu bạn chọn “NGƯỜI BÁN” hoặc “CẢ HAI” - Sau khi điền xong bạn ấn nút “Tiếp theo” hệ thống sẽ gửi thư yêu cầu kích hoạt qua địa chỉ Email mà bạn đã đăng ký.

Bạn truy cập email của mình và kích hoạt tài khoản theo hướng dẫn.

Sau khi kích hoạt xong bạn hãy điền thông tin tài khoản và ấn vào nút “Cập nhật”.

Sau khi bộ phận quản trị duyệt tài khoản cho bạn, bạn có thể vào đăng nhập tài khoản của mình. 

Chú ý:

Dầu * là bắt buộc

Email bạn sẽ không được thay đổi sau khi đăng nhập và mỗi email chỉ được đăng ký cho một tài khoản duy nhất tại Hatex.vn.