Hướng dẫn đăng ký thành viên NGƯỜI MUA

Hướng dẫn đăng ký thành viên NGƯỜI MUA

Bước 1: Truy cập vào Bavutex.vn nhấp chuột vào mục “Đăng ký” nằm phía góc phải menu

Bước 2: Điền tài khoản email để xác thực thông tin

Bạn sẽ có 3 sự lựa chọn:

Người mua

Người bán

Cả hai

Nếu bạn chọn “NGƯỜI MUA” - Sau khi điền xong bạn ấn nút “Đăng ký” hệ thống sẽ gửi thư yêu cầu kích hoạt qua địa chỉ Email mà bạn đã đăng ký.

Bạn truy cập email của mình và kích hoạt tài khoản theo hướng dẫn. Sau khi kích hoạt xong bạn hãy điền thông tin tài khoản và ấn vào nút “Cập nhật”

Sau khi tạo xong gian hàng thì bạn có thể vào để đăng nhập tài khoản của bạn. 

Chú ý:

Dầu * là bắt buộc

Email bạn sẽ không được thay đổi sau khi đăng nhập và mỗi email chỉ được đăng ký cho một tài khoản duy nhất tại Bavutex.vn.