Hướng dẫn quản lý liên hệ cho thành viên NGƯỜI BÁN

Công cụ quản lý liên hệ dùng để quản lý toàn bộ liên hệ đến, liên hệ đã gửi của bạn, thư từ hệ thống Hatex.vn gửi.

Để quản lý liên hệ bạn phải đăng nhập tải khoản sau đó vào phần quản trị gian hàng: Tài khoản của tôi -> Tiện ích -> Liên hệ

Phần quản lý liên hệ bao gồm:

Liên hệ đến: Thông tin liên hệ của khách có thể đáp ứng nhu cầu cần mua của bạn

Liên hệ đã gửi: Thông tin liên hệ của bạn gửi đến nhà cung cấp khác

 

Thư từ hệ thống: Thông tin của hệ thống Hatex.vn gửi đến bạn