Mới

Dịch vụ chứng nhận sự phù hợp

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói
  • Thông tin khuyến mãi

Nhà cung cấp

Mô tả chi tiết:
- Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy cho các sản phẩm nông lâm thủy sản.
- Kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông lâm thủy sản, muối xuất khẩu và sản xuất trong nước trước khi xuất khẩu hoặc đưa ra tiêu thụ nội địa.
- Chứng nhận an toàn dịch bệnh đối với thực phẩm và nguyên liệu thủy sản xuất khẩu, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá cảnh theo pháp luật Việt Nam, quy định của các tổ chức quốc tế hoặc thỏa thuận song phương với nước nhập khẩu.
- Chứng nhận VietGAP, chứng nhận VietGAHP, kiểm tra công nhận điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản.
- Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo ISO 9001:2008, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2005.
 
Sản phẩm liên quan