Mới

Dịch vụ tư vấn, đào tạo, tập huấn chuyên môn thuộc lĩnh vực chất lượng Nông lâm thủy sản

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói
  • Thông tin khuyến mãi

Nhà cung cấp

Mô tả:
- Đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm thực phẩm và xét nghiệm bệnh thủy sản;
- Tư vấn về việc đáp ứng các quy định về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản;
- Tư vấn áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến (GAP, GMP, HACCP, ISO).
Sản phẩm liên quan