Mới

Dung dịch chuẩn AAS ICP 10,000ppm IC liên kết chuẩn NIST

Giá Liên hệ

 • Xuất xứ
 • Mã sản phẩm
 • Hình thức thanh toán
 • Điều khoản giao hàng
 • Điều khoản đóng gói

Nhà cung cấp

Dung dịch chuẩn AAS ICP 10,000ppm IC liên kết chuẩn NIST, của Inorganic Ventures Mỹ – là nhà sản xuất đầu tiên trên thế giới sản xuất dung dịch chuẩn vô cơ  dung dịch chuẩn đối chiếu ICP, AAS, ICP/MS, IC, pH, độ dẫn, chuẩn độ, phân tích nước, hóa chất phân tích dược phẩm đạt chứng chỉ ISO Guide 34.
 

Dung dịch chuẩn Inorganic Ventures là nhà sản xuất nổi tiếng với nhiều danh hiệu:

 • Nhà sản xuất đầu tiên trên thế giới cung cấp chuẩn phân tích vết kim loại trên các sản phẩm cuối cùng.
 • Nhà sản xuất đầu tiên cung cấp chuẩn có giá trị được chứng nhận dựa trên hai thí nghiệm độc lập với hai tài liệu chuyên khảo tiêu chuẩn NIST khác nhau.
 • Nhà sản xuất đầu tiên cung cấp chuẩn dung dịch đóng chai LDPE để duy trì độ tinh khiết của sản phẩm.
 • Nhà sản xuất chuẩn vô cơ CRM dung dịch đầu tiên được công nhận ISO Guide 34.
 • Nhà sản xuất chuẩn dung dịch CRM đầu tiên và duy nhất đảm bảo khách hàng hài lòng 100%.
Dung dịch chuẩn Inorganic Ventures liên kết chuẩn NIST
Dung dịch chuẩn AAS ICP 10,000ppm Inorganic Ventures liên kết chuẩn NIST

Inorganic Ventures luôn coi trọng niềm tin của khách hàng và kiến thức và chuyên môn của nhân viên trong việc cung cấp dịch vụ cho mỗi khách hàng trong toàn bộ các giai đoạn từ báo giá, giao hàng đến hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng.

Để duy trì vai trò đầu tàu tiên phong trong lĩnh vực cung cấp hóa chất phân tích và các dung dịch chuẩn, Inorganic Ventures luôn duy trì mối quan hệ trung thành, gắn bó lâu dài với khách hàng, nhân viên và đối tác kinh doanh.

Công ty Nam Phong là đại điện độc trong cung cấp chất chuẩn và dịch vụ của Inorganic Ventures tại Việt Nam.

Inorganic Ventures là một số ít các nhà sản xuất Mỹ có sản phẩm Dung dịch chuẩn AAS ICP 10,000ppm liên kết chuẩn NIST.
 

1. Dung dịch chuẩn Inorganic Ventures cho ICP và ICP/MS

Dung dịch chuẩn Inorganic Venture hiệu chuẩn ICP 26 nguyên tố
Dung dịch chuẩn AAS ICP 10,000ppm hiệu chuẩn máy 26 nguyên tố
 • Dung dịch chuẩn ICP và ICP/MS đơn nguyên tố ICP
  Bao gồm các nồng độ:
  + Dung dịch 10 μg/mL (10 ppm)
  + Dung dịch 100 μg/mL(100 ppm)
  + Dung dịch 1,000 μg/mL(1000 ppm)
  + Dung dịch 10,000 μg/mL(10,000 ppm)
 •  Dung dịch chuẩn ICP và ICP/MS đa nguyên tố gồm:
  + Chuẩn ICP đa nguyên tố
  + Chuẩn ICP tương thích Thermo, Perkin Elmer, Agilent
  + Nhóm dung dịch hiệu chuẩn máy
  + Chuẩn hiệu chuẩn khác
  + Chuẩn hiệu chuẩn bước sóng
  + Chuẩn hiệu chuẩn điều chỉnh (tuning calibration)
  + Chuẩn theo tiêu chuẩn dược điển Mỹ UPS <232>
 • Dung dịch chuẩn đồng vị phóng xạ
 • Dung dịch CYANIDE chuẩn
 • Dung dịch chuẩn đặc biệt
 • Dung dịch đệm ion hóa tinh khiết cao
Dung dịch chuẩn Inorganic Venture hiệu chuẩn ICP 28 nguyên tố
Dung dịch chuẩn AAS ICP 10,000ppm hiệu chuẩn máy 28 nguyên tố
 • Chuẩn dung dịch theo phương pháp EPA:
  + ILMO3.0
  + ILMO4.0
  + ILMO5.2 & ILMO5.3
  + Method 200.7
  + Method 200.8
  + Method 6020
 • Dung dịch chuẩn ICP và ICP/MS theo đơn đặt hàng

2. Dung dịch chuẩn AAS và các biến thể

 • Dung dịch chuẩn AAS đơn nguyên tố
 • Dung dịch chuẩn AAS đa nguyên tố
 • Các dung dịch thuốc thử thuốc thử và đệm cải tiến
 • 2.4 Chuẩn tiêu chuẩn EPA:
  + Các chuẩn độc tố (TCLP)
  + Chuẩn cho lò Graphite (CLP )
 • Dung dịch chuẩn AAS theo đơn đặt hàng

3. Dung dịch chuẩn cho sắc ký Ion IC

Dung dịch chuẩn Inorganic Venture hiệu chuẩn ICP nguyên tố vàng
Dung dịch chuẩn AAS ICP 10,000ppm Inorganic Venture  nguyên tố đồng
 • Dung dịch chuẩn ANION
 • Dung dịch chuẩn CATION
 • Dung dịch chuẩn sắc ký Ion đa nguyên tố, nội chuẩn
 • Dung môi rửa giải
 • Dung dịch chuẩn EPA:
  + Methods 300.0 & 300.1
  + Method 314.0
 • Dung dịch chuẩn sắc ký Ion theo đơn đặt hàng

4. Hóa chất chuẩn dạng dung dịch khác

 • Chuẩn dung dịch:
  + Chuẩn độ dẫn Conductivity
  + Chuẩn Cyanide
  + Chuẩn pH và đệm pH
 • Dung dịch thuốc thử chuẩn bị mẫu
  + Thuốc thử hòa tan
  + Dung dịch trắng
  + Dung dịch ổn định và trung hòa
  + Dung dịch Fusion Fluxes
 • Chuẩn dạng nước theo đơn đặt hàng
 • Hóa chất chuẩn độ và thuốc thử có chứng chỉ
Dung dịch chuẩn Inorganic Venture  ICP nguyên tố vàng Au
Dung dịch chuẩn AAS ICP 10,000ppm nguyên tố vàng Au

5. Dung dịch chuẩn Inorganic Ventures cho phân tích nước

 

 • Hóa chất và chuẩn dung dịch cho phân tích nước cầm tay
 • Hóa chất và chuẩn dung dịch cho phân tích nước thải
 • Hóa chất chuẩn dung dịch nước theo đơn đặt hàng
Sản phẩm liên quan