Dung môi Acetonitrile, HPLC ( ≥99.95% ) VWR Pháp cho sắc ký

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Nhà cung cấp

Thông số kỹ thuật

Assay

Min. 99.95%

Solution (100 g/l)

Neutral

Acidity

Max. 0.0008 meq/g

Alkalinity

Max. 0.0006 meq/g

Boiling point

80 - 82 °C

Colouration

Max. 10 APHA

Density (20/4)

0.781 - 0.784

Density (20/20)

0.782 - 0.785

n 20/D

1.343 - 1.345

Evaporation Residue

Max. 2 ppm

Water

Max. 30 ppm

Absorbance (190 nm)

Max. 1

Absorbance (195 nm)

Max. 0.1

Absorbance (200 nm)

Max. 0.02

Absorbance (210 nm)

Max. 0.02

Absorbance (220 nm)

Max. 0.01

Absorbance (230 nm)

Max. 0.01

Absorbance (240 nm)

Max. 0.005

Absorbance (250 nm)

Max. 0.005

Absorbance (240 - 420 nm)

Max. 0.005

Transmittance (190 nm)

Min. 10%

Transmittance (195 nm)

Min. 80%

Transmittance (200 nm)

Min. 95%

Transmittance (210 nm)

Min. 96%

Transmittance (220 nm)

Min. 97%

Transmittance (230 nm)

Min. 98%

Transmittance (240 nm)

Min. 99%

Transmittance (250 nm)

Min. 99%

Transmittance (240 - 420 nm)

Min. 99%

Fluorescence (as Quinine; 254 nm)

Max. 1 ppb

Gradient Grade (210 nm)

Max. 3 mAU

Gradient (254 nm)

Max. 1 mAU

Conforms to ACS

Passes test

Conforms to ACS (HPLC/UV)

Passes test

Conforms to Reag. Ph. Eur.

Passes test

Conforms to USP

Passes test

 

 

 

Sản phẩm liên quan