Hóa chất Methanol HPLC (≥99.8%) VWR Pháp cho sắc ký

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Nhà cung cấp

Thông số kỹ thuật

Assay (on Anhydrous Substance)

Min. 99.8%

Acidity

Max. 0.0003 meq/g

Alkalinity

Max. 0.0002 meq/g

Boiling point

64 - 65 °C

Density (20/20)

0.791 - 0.793

Evaporation Residue

Max. 5 ppm

Water

Max. 0.03%

Absorbance (210 nm)

Max. 0.7

Absorbance (220 nm)

Max. 0.3

Absorbance (230 nm)

Max. 0.15

Absorbance (235 nm)

Max. 0.1

Absorbance (250 nm)

Max. 0.02

Absorbance (260 nm)

Max. 0.01

Transmittance (210 nm)

Min. 20%

Transmittance (220 nm)

Min. 50%

Transmittance (225 nm)

Min. 68%

Transmittance (230 nm)

Min. 74%

Transmittance (235 nm)

Min. 80%

Transmittance (250 nm)

Min. 95%

Transmittance (260 nm)

Min. 98%

Transmittance (260 - 420 nm)

Min. 98%

Fluorescence (as Quinine; 254 nm)

Max. 1 ppb

Conforms Ph. Eur. R 1053200

Passes test

Conforms Ph. Eur. R1 1053201

Passes test

Conforms Ph. Eur. R2 1053202

Passes Test

 

Sản phẩm liên quan