Mới

Hóa chất TCI Nhật bản

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Nhà cung cấp

Hóa chất TCI - Tokyo Chemical Industry Nhật Bản là nhà sản xuất hàng đầu các sản phẩm hóa chất hữu cơ tinh khiết, chất chuẩn sắc ký. hóa chất phân tích. Hóa chất TCI với 60 năm kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển công nghệ tổng hợp, chiết xuất, đang  cung cấp 27,000 sản phẩm. Hóa chất TCI cung cấp nhiều chất chuẩn sắc ký lỏng hiệu năng cao, chất chuẩn sắc ký khí bản quyền duy nhất

Các sản phẩm hóa chất TCI bao gồm:

Hóa chất TCI cho phân tích:

Chuẩn màu thực phẩm theo tiêu chuẩn Nhật Bản
Kiểm tra mầu thực phẩm
Chất chuẩn phân tích mỹ phẩm
Chất chuẩn các hợp chất béo
Chất chuẩn Hóa dầu
Chất chuẩn dùng cho Gas, Diesel, Dầu mỏ
Chất chuẩn dùng cho các phương pháp sắc ký
Chất chuẩn được phân loại theo cấu trúc hóa học

Thuốc thử phân tích


Thuốc thử và dung môi dùng trong các phương pháp sắc ký
Thuốc thử dùng trong chuẩn độ, chỉ thị chuẩn độ
Thuốc thử dùng trong quang phổ (Spectroscopy reagents)
Thuốc thử dẫn xuất (Derivatization reagents)
Thuốc thử dùng trong phân tích trọng lượng (Gravimetric reagents)
Thuốc thử dùng trong phân tích điện hóa (Electrochemical Analysis reagents)
Các hóa chất dùng cho kính hiển vi (Micrsocopy reagents)

Các loại thuốc thử chuyên dụng


* Hóa chất TCI và chất chuẩn cho sắc ký lỏng (LC):
Chất thử ghép cặp ion (đối ion ) (Ion-pair reagents) dùng trong sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
Các loại dung môi và các chất thử dùng trong HPLC
Các loại chất thử dẫn xuất dùng trong HPLC
Cột và vật tư khác dùng trong HPLC
Các loại dung môi và các chất thử dùng trong sắc ký lỏng ghép nối phổi khổ (LC-MS)

* Hóa chất và chất chuẩn cho sắc ký khí (GC):
Các loại chất thử dẫn xuất dùng trong GC (Derivatization Reagents)
Các loại chất thử đã được silyl hóa bằng nhóm Trimethylsily (Trimethylsilylation reagents) dùng trong GC
Các loại chất thử đã được silyl hóa bằng nhóm Pentafluorophenyl (Pentafluorophenylsilylation reagents),…
Các loại chất thử đã được ester hóa, alkyl hóa (Esterification and Alkylation Reagents)
Các hóa chất cơ bản sử dụng trong GC
Hóa chất hữu cơ TCI
Hóa chất hữu cơ TCI
Hóa chất TCI và chất chuẩn TCI cho cộng hưởng từ (NMR):
Các chất chuẩn cho sự khác biệt về tần số cho NMR (Chemical shift standards for NMR)
Các chất chuẩn cho sự khác biệt về tần số cho cộng hưởng từ hạt nhân đa nhân (Chemical shift standards for Multinuclear NMR)
Các hợp chất đã được thay thế Hydro bằng đồng vị Deuterium (deuterated compounds)

Hóa chất TCI được nhập khẩu và cung cấp bởi:

Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Nam Phong
Tel: (024) 322 020 66 (3 lines)   Fax: (024) 322 02 065
Hotline: 0982 919 651  / Email: sales@npsc.vn, website: http://www.npsc.vn
Sản phẩm liên quan