Mới

Isis - Comparative Genomic Hybridization (CGH)

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Nhà cung cấp

Đây là một mô-đun phần mềm cho hệ thống hình ảnh Isis -FISH. 

Chức năng chính:

- Hệ thống lai ghép gen so sánh
- Phát hiện các Gen bất thường
- CGH cho phép phát hiện những thay đổi số lượng bản sao của một DNA cho trước.
Sản phẩm liên quan