Mới

Phần mềm quản lý dược QLDC 3.1

Giá Liên hệ

 • Xuất xứ
 • Mã sản phẩm
 • Bảo hành
 • Hình thức thanh toán
 • Điều khoản giao hàng
 • Điều khoản đóng gói
 • Thông tin khuyến mãi

Nhà cung cấp


A. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH
 1. Quản lý dược và vật tư y tế tại khoa dược và các kho lẻ của các khoa trong viện theo các tiêu thức tên thuốc, vật tư, qui cách phẩm chất, nơi cung cấp, số lượng tối đa và tối thiểu v.v...
 2. Quản lý nhập và xuất thuốc và vật tư y tế trong các kho chính và kho lẻ theo chỉ tiêu số hiệu và ngày tháng chứng từ, hàng hoá, đơn vị, đơn giá, số lượng, trị giá. Luôn luôn xác định chính xác số lượng thuốc và vật tư trong kho và đánh giá tình hình kho. Quản lý việc nhập và bán thuốc tại các quầy thuốc trong bệnh viện.
 3. Quản lý các hư hao thuốc và vật tư trong viện, các đợt kiểm kê thuốc và vật tư.
 4. Quản lý phân cấp thuốc tại kho chính (Khoa dược) và các kho lẻ (tại các khoa khác). Quản lý tình hình tồn đọng thuốc tại các khoa và các quầy thuốc do bệnh viện quản lý. Quản lý thuốc theo phân loại nguồn của kho như Kho BHYT, Kho thuốc trẻ em, v.v..
 5. Tra cứu và tìm kiếm các lần nhập xuất thuốc, các lần hư hao, các lần kiểm kê theo một hay nhiều các tiêu thức quản lý cùng một lúc tuỳ theo các tiêu chuẩn người sử dụng đưa ra.
 1. Tổng hợp các báo cáo về nhập, xuất thuốc, thuốc tồn kho, các sổ như thẻ kho, sổ đối chiếu, sổ chi tiết kho, các biểu Báo cáo sử dụng thuốc và Báo cáo thanh toán thuốc.
B. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
 • Chạy trên mạng cục bộ (cho nhiều người cùng sử dụng) hay trên các máy đơn lẻ. Yêu cầu cấu hình tối thiểu của máy: PC 586, 350-400 MHz, 64MB RAM, 4 GB HDD. Chạy trong Win 2x, phông tiếng Việt. Các mẫu biểu báo cáo, sổ kế toán đều theo mẫu do Bộ Tài chính qui định.
C. KHẢ NĂNG SỬ DỤNG VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ
 • Sử dụng dễ dàng, chuyển giao nhanh. Người dùng chỉ phải nhập chứng từ, máy tự động kết xuất tất cả các sổ sách, báo cáo. Nhập chứng từ kế toán đơn giản, tại cùng một nơi; truy tìm thông tin dễ dàng, chính xác và đầy đủ. Không đòi hỏi người dùng có trình độ tin học cao. Giao diện bằng tiếng Việt.
 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại, internet, tận nơi đảm bảo hiệu quả. Bao gồm cả dịch vụ nâng cấp miễn phí trong thời gian bảo trì. Tuỳ theo nhu cầu quản lý của đơn vị, DTSoft có đội ngũ thiết kế và phát triển các bổ xung riêng.
Sản phẩm liên quan