Mới

Phần mềm quản lý viện phí

Giá Liên hệ

 • Xuất xứ
 • Mã sản phẩm
 • Bảo hành
 • Hình thức thanh toán
 • Điều khoản giao hàng
 • Điều khoản đóng gói
 • Thông tin khuyến mãi

Nhà cung cấp

Phần mềm Quản lý viện phí dùng để quản lý, tra cứu, tổng hợp toàn bộ thu chi viện phí đối với từng bệnh nhân từ lúc vào viện (hoặc khám ngoại trú) đến lúc ra viện và thu chi viện phí của cơ sở khám chữa bệnh. Tổng hợp các bệnh nhân khám chữa bệnh BHYT, KCB trẻ em miễn phí và KCB bằng các nguồn khác.

Các chức năng chính
 1. Quản lý các bệnh nhân theo các tiêu thức mã số, họ tên, địa chỉ, ngày tháng nhập xuất viện, sổ bảo hiểm, v.v... Quản lý các khoản tạm ứng, chi phí và thanh toán của từng bệnh nhân theo từng loại viện phí như tiền thuốc, tiền khám bệnh, tiền giường, v.v.. Tự động in các biên lai thu tiền, tiền viện phí, phiếu bệnh nhân, phiếu thanh toán ra viện.
 2. Quản lý và theo dõi, kết xuất tất cả các biểu liên quan quá trình thu tiền mặt (tạm thu, biên lai, thanh toán), thu BHYT (phiếu khám chữa bệnh(KCB) của từng bệnh nhân, danh sách bệnh nhân BHYT, KCB BHYT tuyến dưới, đề nghị BHYT thanh toán), quản lý chi phí KCB trẻ em dưới 6 tuổi (chi tiết chi phí KCB trẻ em, thống kê danh sách KCB trẻ em, báo cáo quyết toán KCB trẻ em).
 3. Tra cứu và tìm kiếm viện phí theo một hay nhiều các tiêu thức quản lý cùng một lúc tuỳ theo các tiêu chuẩn người sử dụng đưa ra. Tra cứu số liệu viện phí của từng bệnh nhân (tạm thu, chi phí, thanh toán), số liệu thu chi của toàn bệnh viện.
 4. Tổng hợp các báo cáo quản lý tạm thu (Sổ tạm thu, bảng kê tạm thu, bảng kê biên lai), chi phí (sổ viện phí, sổ chi phí, tổng hợp thu viện phí, v.v.), thanh toán (Sổ thanh toán, bảng kê thu viện phí, tổng hợp và phân tích thu viện phí, v.v..)
 5. Quản lý các khoản thu (viện phí, BHYT) và các khoản chi (chi công tác chuyên môn, trích thưởng, nộp cấp trên v.v.. ) của cơ sở khám chữa bệnh. Kết xuất báo cáo hoạt động tài chính của cơ sở khám chữa bệnh về thu, chi, các biểu thanh quyết toán BHYT và KCB trẻ em, v.v.) của bệnh viện và các tuyến dưới trực thuộc.
Đặc tính kỹ thuật
    Chạy trên mạng cục bộ (cho nhiều người cùng sử dụng) hay trên các máy đơn lẻ. Yêu cầu cấu hình tối thiểu của máy: PC 586, 350-400 MHz, 64MB RAM, 4 GB HDD. Chạy trong Win 2x, phông tiếng Việt.

Khả năng sử dụng và dịch vụ hỗ trợ
- Sử dụng dễ dàng, chuyển giao nhanh. Cập nhập dữ liệu đơn giản, truy tìm thông tin dễ, chính xác và đầy đủ. Không đòi hỏi người dùng có trình độ tin học cao. Giao diện bằng tiếng Việt.
- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại, internet, tận nơi đảm bảo hiệu quả. Bao gồm cả dịch vụ nâng cấp miễn phí trong thời gian bảo trì. Tuỳ theo nhu cầu quản lý của đơn vị, DTSoft có đội ngũ thiết kế và phát triển các bổ sung riêng.
 
Sản phẩm liên quan