Mới

Phần mềm thống kê bệnh viên TKBV 1.2

Giá Liên hệ

 • Xuất xứ
 • Mã sản phẩm
 • Bảo hành
 • Hình thức thanh toán
 • Điều khoản giao hàng
 • Điều khoản đóng gói
 • Thông tin khuyến mãi

Nhà cung cấp

Phần mềm Thống kê bệnh viện (TKBV 1.2) dùng để tạo báo cáo, tổng hợp và phân tích số liệu báo cáo thống kê phục vụ cho quản lý điều hành của ngành y tế tại các cấp. Phần mềm đáp ứng được Quyết định số 2360/1997/QĐ-BYT ngày 14/11/1997 của Bộ Y tế về chế độ báo cáo thống kê y tế.

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH
 1. Tạo ra các báo cáo thống kê y tế theo mẫu qui định một cách nhanh chóng, nhập số liệu thống kê nhanh và tiện lợi, kiểm tra dữ liệu nhập vào qua kết xuất báo cáo thống kê. Có thể tự động truy cập vào các dữ liệu của các phần mềm quản lý bệnh nhân, viện phí, bệnh án để tự động xác định các giá trị thống kê.
 2. Truyền và Nhận các số liệu báo cáo dưới dạng có cấu trúc dễ dàng và nhanh chóng lên lãnh đạo bệnh viện hay về cơ quan quản lý y tế cấp trên để phân tích và tổng hợp.
 3. Tra cứu và Tìm kiếm các số liệu thống kê theo một hay nhiều các tiêu thức quản lý cùng một lúc tuỳ theo các tiêu chuẩn người sử dụng đưa ra.
 4. Phân tích và Tổng hợp các số liệu thống kê theo Tiêu thức báo cáo, theo Cột số liệu, theo Bảng số liệu và theo các Đơn vị, các Năm, các Kỳ. Hình thức kết xuất ra bảng số liệu, đồ thị, cột khối hoặc theo vòng tròn phần trăm.
             - Phân tích, so sánh và kết xuất  các số liệu thống kê của một hay nhiều đơn vị theo các  mẫu biểu (so sánh các kỳ, các năm, các chỉ tiêu, v.v..)
             - Tổng hợp các số liệu thống kê phục vụ cơ quan quản lý, các số liệu thống kê từ nhiều bệnh viện cấp dưới để gửi các cơ quan cấp trên.
          5.  Có thể trang bị cho nhiều bộ phận trong một bệnh viện để lập báo cáo gửi lãnh đạo, hay trang bị cho nhiều đơn vị ngành y tế để trao đổi và gửi báo cáo thống kê có cấu trúc cho nhau.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
    Chạy trên mạng cục bộ (cho nhiều người cùng sử dụng) hay trên các máy đơn lẻ. Yêu cầu cấu hình tối thiểu của máy: PC 586, 350-400 MHz, 64MB RAM, 4 GB HDD. Chạy trong Win 2x, phông tiếng Việt.

KHẢ NĂNG SỬ DỤNG VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ
- Sử dụng dễ dàng, chuyển giao nhanh. Cập nhập dữ liệu đơn giản, truy tìm thông tin dễ dàng, chính xác và đầy đủ. Không đòi hỏi người dùng có trình độ tin học cao. Giao diện bằng tiếng Việt.
- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại, internet, tận nơi đảm bảo hiệu quả. Bao gồm cả dịch vụ nâng cấp miễn phí trong thời gian bảo trì. Tuỳ theo nhu cầu quản lý của đơn vị, DTSoft có đội ngũ thiết kế và phát triển các bổ sung riêng.
 
Sản phẩm liên quan