Mới

Phần mềm quản lý đồng hồ

Giá Liên hệ

 • Xuất xứ
 • Mã sản phẩm
 • Bảo hành
 • Hình thức thanh toán
 • Điều khoản giao hàng
 • Điều khoản đóng gói
 • Thông tin khuyến mãi

Nhà cung cấp

Các chức năng chính
 1. Quản lý khách hàng dựa trên mã số khách, tên khách, địa danh , mã số hoạt động, phân loại, địa chỉ, cán bộ đại diện, điện thoại, ghi chú. Quản lý hợp đồng dựa trên mã số hợp đồng, mã số khách, tên khách, số hiệu, phân loại, ngày tháng, nội dung, ghi chú . Nhập chỉ số mới  hàng kỳ, sau đó kết chuyển xuất hoá đơn, khi khách hàng thanh toán thì kết chuyển sang thanh toán.
 2. Quản lý nhập nhanh chỉ số đồng hồ, hoá đơn, thanh toán với 04 tham số là: Địa danh, ngày, năm, kỳ.
 3. Tra cứu tìm kiếm khách hàng, hợp đồng, chỉ số đồng hồ, hoá đơn, thanh toán theo một hay nhiều các tiêu thức quản lý cùng một lúc tuỳ theo các tiêu chuẩn người sử dụng đưa ra.
 4. Kết xuất các báo cáo như danh sách hợp đồng ký kết, khối lượng tiêu thụ, chỉ số hàng kỳ, hoá đơn xuất, thanh toán, báo cáo công nợ…
 5. Tổng hợp báo cáo theo địa danh, bộ phận, cán bộ....
Yêu cầu:
Chạy trên mạng cục bộ (cho nhiều người cùng sử dụng) hay trên các máy đơn lẻ.
Yêu cầu cấu hình tối thiểu của máy: PC 586, 350-400 MHz, 64MB RAM, 4 GB HDD.
Chạy trong Win 9x, 2x, XP, phông tiếng Việt.
Khả năng sử dụng và dịch vụ hỗ trợ
 •  Sử dụng dễ dàng, chuyển giao nhanh. Người dùng chỉ phải nhập chỉ số mới, máy tự động tính khối lượng tiêu thụ, tính doanh thu, phụ phí, kết xuất danh sách, báo cáo tổng hợp. Nhập chỉ số đồng hồ đơn giản, tại cùng một nơi; truy tìm thông tin dễ dàng, chính xác và đầy đủ. Không đòi hỏi người dùng có trình độ tin học cao. Giao diện bằng tiếng Việt.
 •  Cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại, internet, tận nơi đảm bảo hiệu quả. Tuỳ theo nhu cầu quản lý của đơn vị, DTSoft có đội ngũ thiết kế và phát triển các bổ xung riêng.
Sản phẩm liên quan