Mới

Công nghệ nhân giống một số loại hoa

Giá 20,000,000 VND / Dây chuyền

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói
  • Thông tin khuyến mãi

Nhà cung cấp

Thông tin về công nghệ nhân giống một số loại hoa
Bao gồm các bước:

- Chọn mẫu
- Giai đoạn vào mẫu (2-4 tuần)
- Giai đoạn tái sinh (4-6 tuần)
- Giai đoạn nhân nhanh (6-8 tuần)
- Giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh (4 tuần)
- Giai đoạn bồn mạ (4-5 tuần)
- Ruộng sản xuất
- Công suất: 100.000 cây giống/ năm

Ưu điểm:
- Cây giống, củ giống sản xuất đảm bảo chất lượng, năng suất và có giá thành thấp hơn so với giống cùng loại được nhập nội
Sản phẩm liên quan