Hạt giống cỏ Ubon Stylo

 Ngày đăng: 27/12/2014 15:25

Giống cỏ Ubon Stylo A legume, it can fix nitrogen in the soil. High protein. Used for grazing or cut-and-carry. Also used to cover the ground and improve soil in new rubber plantations. Good drought tolerance, stays green for many months in the dry season. Can be fed to pigs. Also used to improve soil and control weeds in new rubber plantations. Sow about 2 kg seed per rai. Packing in 1kg and 25kg bags.

Hạt giống cỏ sả - Purple Guinea

 Ngày đăng: 27/12/2014 15:24

Giống cỏ sả - Purple Guinea Tall grass, very suitable for cut-and-carry. Also used for grazing. Very high production. Good quality forage. Sow at least 1kg seed per rai. Packing in 1kg and 20kg bags.

Hạt giống cỏ Cayman - Mulato III - Mulato 3

 Ngày đăng: 27/12/2014 15:24

Hạt giống cỏ Cayman Hybrid Brachiaria grass. High yielding. Very drought tolerant due to deep roots. Stays green longer in the dry season than Ruzi. Good protein levels. Grows better than Mulato II in waterlogged soils Good for cut-and-carry, grazing, making hay. Sow at least 2 kg seed per rai. Packing in 1kg and 25kg bags.

Hạt giống cỏ Paspalum atratum - Ubon Paspalum

 Ngày đăng: 27/12/2014 15:22

Ubon Paspalum Used for grazing and cut-and-carry. Very leafy and highly digestible. Can grow on waterlogged soils. Tolerates short periods of flooding. Sow about 2 kg seed per rai. Packing in 1kg and 25kg bags. Giống cỏ Ubon paspalum Ưu điểm: chịu được pH thấp 4-4,5, chịu được ngập nước, cho năng suất, chất lượng sữa bò rất tốt.

Hạt giống cỏ Mombasa Guinea

 Ngày đăng: 27/12/2014 15:21

Mombasa Guinea Tall grass, very suitable for cut-and-carry. Also used for grazing. Very high production; more than Purple Guinea. Good quality forage. Sow at least 1kg seed per rai. Packing in 1kg and 20kg bags.

Hạt giống cỏ Mulato II

 Ngày đăng: 27/12/2014 15:18

Hạt giống cỏ Mulato II là giống cỏ lai tạo giữa cỏ Ruzi và cỏ Brizantha nhằm giúp cây cao hơn, thu cắt dễ dàng hơn.

Công nghệ nhân giống một số loại hoa

 Ngày đăng: 03/06/2014 11:08

Công nghệ nhân giống hoa đồng tiền, lily, lay ơn, cúc, lan...và Khoai tây chất lượng cao bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật

Giá tham khảo: 20,000,000 VND / Dây chuyền

Quy trình công nghệ sản xuất giá thể dinh dưỡng cho cây rau hoa

 Ngày đăng: 03/06/2014 10:27

Sản xuất giá thể dinh dưỡng theo quy mô bán công nghiệp; chất lượng giá thể tương đối ổn định.

Giá tham khảo: 120,000,000 VND / Dây chuyền

Bạn chưa tìm được sản phẩm phù hợp? Hãy đăng tìm mua để nhà cung cấp gửi chào hàng

Hãy nhập chi tiết thông tin về sản phẩm như tên, kích thước, vật liệu, màu sắc... các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật khác để nhận báo giá chính xác.