Mới

Quy trình công nghệ sản xuất giá thể dinh dưỡng cho cây rau hoa

Giá 120,000,000 VND / Dây chuyền

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói
  • Thông tin khuyến mãi

Nhà cung cấp

Mô tả :

Chuẩn bị nguyên liệu : phế phụ phẩm nông nghiệp, phụ gia các loại
- Ủ lên men vi sinh, kiểm tra chất lượng
- Đảo phối trộn, bổ sung phụ gia
- Sản phẩm (dạng bột, mụn,..)
- Kiểm tra, lưu mẫu
- Đóng gói, bảo quản
- Xuất xưởng.
Sản phẩm liên quan