Mới

Phần mềm quản lý kinh doanh

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói
  • Thông tin khuyến mãi

Nhà cung cấp

Đặc điểm:
DS-POS bao gồm các mô đun quản lý tất cả các hoạt động nghiệp vụ của các bộ phận trong Siêu thị như:
Hoạt động Kinh doanh, khai thác nguồn hàng
Hoạt động bán buôn,  bán đại lý
Quản lý Kho
Hoạt động bán lẻ tại các Cửa hàng
Công nợ, quỹ tiền mặt/tiền gửi ngân hàng, theo dõi hóa đơn
Hoạt động Kinh doanh, khai thác nguồn hàng
Hoạt động bán buôn,  bán đại lý
Quản lý Kho
Hoạt động bán lẻ tại các cửa hàng
Công nợ, quỹ tiền mặt/tiền gửi ngân hàng, theo dõi hóa đơn.

Sản phẩm liên quan