Mới

OLAP - Công cụ xử lý phân tích số liệu kinh doanh trực tuyến

Giá Liên hệ

 • Xuất xứ
 • Mã sản phẩm
 • Bảo hành
 • Hình thức thanh toán
 • Điều khoản giao hàng
 • Điều khoản đóng gói
 • Thông tin khuyến mãi

Nhà cung cấp

Ví dụ, một khối OLAP có thể tóm tắt dữ liệu bán hàng theo sản phẩm, khu vực và thời gian. Trong trường hợp này, mỗi ô lưới (cell) sẽ hiển thị tổng doanh số cho một sản phẩm cụ thể, trong một khu vực cụ thể, và trong một thời gian cụ thể. Cell này sẽ đại diện cho dữ liệu từ nhiều dữ liệu từ nguồn dữ liệu ban đầu.
Olap có thể nhanh chóng thay đổi dữ liệu hiển thị bằng cách drag (kéo) một dimension từ khung phía trên xuống phần hiển thị dữ liệu. Ví dụ: để xem số tiền theo từng Lọai Sổ theo từng kỳ kế tóan bạn hãy làm:
 • Kéo (drag) dimension sổ xuống thành trục Dòng.
 • Kéo dimension Time xuống trục Cột.

Nếu bạn cần trả lời các câu hỏi như:
 • Doanh số bán hàng lên hay xuống?.
 • Những sản phẩm quan trọng nhất đối với công ty?.
 • Những sản phẩm được phổ biến nhất trong từng khu vực?
Để trả lời những câu hỏi đơn giản này, bạn sẽ phải tổng hợp dữ liệu để có được bảng như thế này:
Sales by Date and by Product:
Date Product A Product B Product C Total
Oct 2011 15 15 4 34
Nov 2011 16 3 8 27
Total 31 18 12 61
Sales by Product and by Region:
Product North South Total
Product A 22 9 31
Product B 18   18
Product C 8 4 12
Total 48 13 61

Mỗi cell trong các bảng đại diện cho một số records từ nguồn dữ liệu ban đầu, nơi mà một hay nhiều giá trị của field được tóm tắt (trong trường hợp này là tổng doanh số bán hàng) và phân loại dựa trên các giá trị của các lĩnh vực khác (ngày, sản phẩm, hoặc khu vực trong trường hợp này ).
Điều này có thể được thực hiện dễ dàng trong một bảng tính, nhưng công việc sẽ rất tẻ nhạt, lặp đi lặp lại, và dễ bị lỗi. Ngay cả khi bạn đã viết một ứng dụng  để tóm tắt các dữ liệu, có thể bạn sẽ phải tiêu tốn rất nhiều thời gian duy trì nó.
Olap - Drill down dữ liệu : Để drill down xuống một thành phần dữ liệu xác định trong một chiều (dimension), bạn hãy double click vào thành phần đó. Ví dụ : để drill down chi tiết của Sổ kế tóan “Thu tiền mặt”, hãy double click vào “Thu tiền mặt” ở trục dòng, bạn sẽ thấy:Tương tự như vậy, bạn hoàn toàn có thể Drill down trên trục Cột
Olap - Filter qua các chiều dữ liệu: Để filter dữ liệu, hãy chọn một thành phần muốn filter trong chiều (dimesion) dữ liệu đó.Ví dụ: Để xem dữ liệu của Kỳ Kế tóan “01/2002”, click vào chiều “Time”, xổ xuống và chọn “200201”


Olap - Drill Though: là một trong những khả năng cực mạnh của Olap, cho phép bạn có thể hiển thị diễn giải tòan bộ chi tiết đến từng chứng từ của một số tiền bất kỳ.

Trên màn hình hình này bạn có thể Double click vào Số bất kỳ,  lập tức DAS sẽ mở ra một cửa sổ hiển thị tòan bộ chi tiết các chứng từ diễn giải cho Số tiền mà bạn đã chọn và có thể drill through tại bất kỳ chiều dữ liệu nào.
Olap cho phép người dùng định nghĩa cách họ muốn xem và tương tác. Họ có thể sử dụng cái có sẵn hoặc tự tạo ra view nhìn mới. Bất kỳ thay đổi nào trên dữ liệu sẽ được phản ánh tự động trong các view. Nói cách khác, Olap là một công cụ cung cấp phân tích dữ liệu linh hoạt và hiệu quả. 
Sản phẩm liên quan