Mới

Phần mềm phân hệ bán hàng

Giá Liên hệ

 • Xuất xứ
 • Mã sản phẩm
 • Bảo hành
 • Hình thức thanh toán
 • Điều khoản giao hàng
 • Điều khoản đóng gói
 • Thông tin khuyến mãi

Nhà cung cấp

Xử lý đơn hàng thường là điểm nhập liệu đầu tiên của doanh nghiệp. Để có thể cạnh tranh, doanh nghiệp phải giảm chi phí quản lý qua việc nâng cao hiệu suất bán hàng. Phân hệ xử lý Đơn hàng của DAS cung cấp một công cụ giúp nâng cao hiệu quả bán hàng và các thao tác quản lý đơn hàng, cho phép doanh nghiệp tập trung hơn vào việc chăm sóc Khách hàng.
- Xử lý đơn đặt hàng
 • Nhập liệu cho Báo giá/ Đơn hàng/ Hoá đơn
 • Loại nghiệp vụ do người dùng định nghĩa
 • Theo dõi Khách hàng theo tài khoản hay không theo tài khoản, theo dõi mặt hàng có tồn hay không tồn
 • Kiểm tra tuổi nợ của Khách hàng
- Mã phân tích bao quát
 • Mã phân tích trên heading
 • Số lượng không giới hạn các mã phân tích con.
 • 10 loại mã phân tích cho mỗi khách hàng, hay nhà cung cấp.
 • 10 loại mã phân tích cho mỗi sản phẩm , hay nghiệp vụ.
- Các phép tính trên số liệu
 • 20 trạng thái tính toán do người dùng định nghĩa trên mỗi nghiệp vụ.
 • Các phép tính dựa trên Khách hàng, mặt hàng hay số lượng.
 • Quản lý đa tiền tệ, chiết khấu , phí và thuế.
 • Khi nhập liệu, cho phép sửa các phép tính đã định nghĩa.
- Mã hoá linh hoạt
 • Bộ mã khách hàng 60 ký tự.
 • Bộ mã sản phẩm 65 ký tự.
 • Không giới hạn tài khoản khách hàng.
 • Không giới hạn sản phẩm.
HỆ THỐNG BÁO CÁO:
 1. Phiếu xuất kho.
 2. Bảng kê phiếu xuất.
 3. Bảng kê phiếu xuất của một mặt hàng, vật tư.
 4. Bảng kê phiếu xuất nhóm theo dạng nhập xuất.
 5. Bảng kê phiếu xuất nhóm theo mặt hàng.
 6. Tổng hợp hàng xuất kho.
 7. Báo cáo hàng xuất nhóm theo chỉ tiêu bất kỳ.
 8. Sổ chi tiết của một tài khoản.
 9. Danh sách và trạng thái nhà cung cấp và các quá trình bán hàng.
 10. Báo cáo phân tích bán hàng.
 11. Báo cáo trạng thái đơn hàng.
 12. Truy vấn theo tiêu thức bất kỳ.
Sản phẩm liên quan