Mới

Phần mềm quản lý bán hàng bia

Giá 150,000,000 VND / Phần mềm

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói
  • Thông tin khuyến mãi

Nhà cung cấp

Phần mềm có các chức năng chính sau:
- Phần mềm ngoài các chức năng cập nhật thông tin, phân quyền người sử dụng, sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu
- Quản lý phòng ban, nhân viên, quản lý các loại bia và nước giải khát, quản lý các dụng cụ chứa…
- Phần mềm còn có thể xuất các báo cáo để in hay dưới dạng word, excel, pdf.. theo từng loại hàng hóa, từng nhân viên, theo doanh thu…
- Phần mềm theo sát với nghiệp vụ sản xuất bia.
Sản phẩm liên quan