Mới

Phần mềm quản lý Bar, Karaoke

Giá 5,000,000 VND / Phần mềm

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói
  • Thông tin khuyến mãi

Nhà cung cấp

Phần mềm có các chức năng chính sau:
- Quản lý phòng hát với các loại đơn giá phòng khác nhau.
- Quản lý việc chuyển phòng, gộp phòng, tách phòng một cách dễ dàng thuận tiện.
- Quản lý xuất, nhập, tồn của hàng hoá dịch vụ mua vào
- Báo cáo doanh số theo phòng, dịch vụ hàng hoá bán ra
- Báo cáo bán hàng theo từng nhóm hàng, nhóm thực đơn.
- Báo cáo doanh thu theo nhân viên
- Phân quyền người dùng theo bộ phận đảm nhiệm trên từng chức năng của phần mềm, sao lưu dữ liệu
- Tự động cảnh báo các công nợ, tồn kho, theo định mức tồn kho.
Sản phẩm liên quan