Mới

Phần mềm quản lý kho – bán hàng

Giá 6,000,000 VND / Phần mềm

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói
  • Thông tin khuyến mãi

Nhà cung cấp

Mô tả:
- Phần mềm có các chức năng cơ bản quản lý, phân quyền người dùng, thiết lập mật khẩu, sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu… phần mềm còn đi sát với nghiệp vụ của quản lý kho với các chức năng nhập kho, tồn kho, chuyển kho, kiểm kê hàng hóa… Đặc biệt phần mềm còn cho phép người dùng có thể xuất các báo cáo để có thể theo dõi như: báo cáo tồn kho, báo cáo nhập kho, báo cáo chi tiết đối với từng loại mặt hàng, từng ngày, từng tháng … ngoài ra còn có chức năng cảnh báo về hàng hóa sắp hết hạn sử dụng hay như tính năng gửi mail tự động cho người dùng để có thể kịp thời cập nhật thông tin.
- Phần mềm có thể tùy biến theo các yêu cầu mới của khách hàng.
 
Sản phẩm liên quan