Mới

Phần mềm quản lý nhà hàng

Giá 8,000,000 VND / Phần mềm

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói
  • Thông tin khuyến mãi

Nhà cung cấp

Mô tả:
Phần mềm cho phép thực hiện các nghiệp vụ vào bàn mới, thêm món, tính tiền, trả hàng, ghi nhận phiếu tiếp khách, phiếu hủy,… Ngoài ra phần mềm còn có các phân hệ phụ như quản lý chính sách khuyến mãi và giá bán hàng cho hình thức bán hàng nhà hàng, phân hệ quản lý thông tin gửi xuống bếp hoặc pha chế. Phần mềm được xây dựng với những công nghệ mới nhất của Microsoft dựa trên tiêu chí đơn giản, thân thiện.
Sản phẩm liên quan