Phần mềm quản lý toàn diện cho doanh nghiệp

Giá 50,000,000 VND / Phần mềm

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói
  • Thông tin khuyến mãi

Nhà cung cấp

Mô tả:
Phần mềm có các chức năng giúp chủ các doanh nghiệp quản lý tốt nhất doanh nghiệp về tất cả các lĩnh vực: quản lý kho, quản lý thông tin khách hàng và nhà cung cấp, quản lý quá trình mua và bán, kế toán tổng hợp, quản lý nhân sự tiền lương, quản lý tài sản …
Sản phẩm liên quan